Tentoonstelling Shelter City Deventer: Portretten van Mensenrechtenverdedigers in het Etty Hillesum Centrum

Kijk door de ogen van fotograaf Daniella van Bergen en maak kennis met uitzonderlijke mensen die op verschillende plekken op de wereld opstaan tegen schendingen van rechten en vrijheden.

Fotograaf Daniella van Bergen maakte fotoportretten van 11 uitzonderlijke mensen die op verschillende plekken op de wereld onder meer strijden voor vrouwen-, kinder- en LHBT-rechten, tegen corruptie en klimaatverandering, voor democratie en vrijheid van meningsuiting. Omdat ze werden lastig gevallen en bedreigd vonden ze een tijdelijke schuilplaats in Deventer en tien andere Nederlandse Shelter City steden. Ver weg van het gevaar gaan ze voor 3 maanden op in de stad voor de hoognodige rust, nieuwe kennis en energie en een internationaal netwerk dat hen straks steunt.

Over Shelter City Deventer

Deventer is sinds 2018 een Shelter City. In Deventer dragen de gemeente, het Woon- en Zorgcentrum Humanitas en Saxion Hogeschool gezamenlijk bij aan dit initiatief vanuit hun eigen rol. Humanitas biedt onderdak, psychologische ondersteuning indien nodig en coördineert het programma van de mensenrechtenverdediger. Saxion Hogeschool biedt werkruimte en praktische begeleiding. De gemeente ondersteunt het project financieel en inhoudelijk. Samen zorgen zij dat de mensenrechtenverdediger rust krijgt om zijn/haar werk vol te kunnen houden.

“Deventer is van oudsher internationaal georiënteerd en wij dragen mensenrechten een warm hart toe. Met het Shelter City initiatief geeft Deventer opnieuw blijk van een internationale oriëntatie en solidariteit.” – Burgemeester Andries Heidema

De multiculturele samenstelling van de gemeente en de grote mondiale betrokkenheid van inwoners en bedrijven maken Deventer tot een gemeente waar je graag wilt wonen en werken. Binnen de Deventerse traditie van grensoverschrijdende betrokkenheid en internationale kennisuitwisseling past ook het Shelter City initiatief erbij.

Tomy werkt als mensenrechtenverdediger en journalist in Honduras en richt zich op mensenrechtenschendingen. Tomy veroordeelt mensenrechtenschendingen en houdt zich bezig met het verdedigen van vrouwenrechten, de vrijheid van meningsuiting en inheemse rechten. Als journalist die zich bezig houdt met mensenrechten, wordt ook Tomy bedreigd.

Over de fotograaf

Fotografe Daniella van Bergen is een documentaire – en persfotograaf. Sinds twee jaar portretteert ze deelnemers van Shelter City. Tijdens de fotosessies neemt Daniella ruim de tijd om hun verhalen te horen en de mensenrechtenverdedigers echt te leren kennen. Voor haar betekenen deze ontmoetingen veel meer dan het maken van een mooie foto.

“Twee jaar lang heb ik tientallen krachtige mensen mogen ontmoeten. Mensen die mij hebben geraakt tot in mijn hart. Hun verhalen – emotioneel, strijdlustig, noodzakelijk en soms eenzaam – hebben mij stil doen staan bij mijn eigen mensenrechten en hoe waardevol deze zijn. Met mijn foto’s wil ik een stem geven aan deze belangrijke mensen.” (Daniella van Bergen)

Musa is een ervaren mensenrechtenactivist uit de bezette Palestijnse gebieden. Het voornaamste doel van zijn werk is het beschermen van mensenrechten en het eisen van verantwoording voor schendingen hiervan.

Officiële Opening

Tijdens de opening zullen spreken: 

  • Claudia Duque, expert op het gebied van de mensenrechten en dat van de mensenrechtenverdedigers in Colombia.
  • Suzan Goes, coordinator Shelter City bij Justice and Peace
  • Carlo Verhaar, wethouder Deventer
  • Daniella van Bergen, fotograaf

Wanneer: Zaterdag 20 oktober 15.30-16.45 uur

Waar: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer

Toegang gratis

Reserverenadministratie@ettyhillesumcentrum.nl

 

De fototentoonstelling SHELTER CITY DEVENTER en Shelter City zijn een initiatief van de Nederlandse mensenrechtenorganisatie Justice and Peace.