Nijmegen verwelkomt nieuwe Shelter City gast uit India

Vanaf 1 maart vangt Nijmegen haar 5e Shelter City gast op. Ditmaal Kiruba, een jonge mensenrechtenadvocate uit India. Gedurende 3 maanden is ze te gast in Nijmegen om tot rust te komen, kennis op te doen en bewustwording te creëren onder Nijmegenaren over mensenrechten.

Vanaf 2017 is Shelter City Nijmegen een structureel project geworden. Na een pilotfase van 2 jaar heeft de Gemeente Nijmegen zich bereid verklaard het project de komende jaren voort te zetten. Shelter City Nijmegen wordt door Bureau Wijland in samenwerking met de Radboud Universiteit, Amnesty International Nijmegen en diverse andere organisaties gecoördineerd. Jaarlijks vangt Nijmegen twee mensenrechtenverdedigers op die bedreigd worden vanwege hun werk. Hier komen zij op adem en kunnen ze hun netwerk verbreden en zich door het volgen van cursussen en trainingen verder ontwikkelen. Door te spreken op debatten, bijeenkomsten en op scholen dragen ze ook bij aan het maatschappelijke debat. Na 3 maanden kunnen ze met nieuwe energie, ideeën en ervaring hun belangrijke werk voortzetten.

Kiruba is een jonge advocate die zich inzet tegen kasten- en genderdiscriminatie. Kastendiscriminatie is nog altijd een groot probleem. In Zuid-Azië worden 260 miljoen mensen vernederd, ‘onrein’ of ‘onaanraakbaar’ verklaard en daarmee verbannen uit het sociale en religieuze leven. Kiruba maakt zich sterk voor deze mensen en staat daardoor onder druk. Ze kan tijdelijke opvang in Nijmegen dan ook goed gebruiken. Shelter City wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesteund en wordt in samenwerking met landelijk coördinator Justice & Peace door verschillende Nijmeegse partners uitgevoerd. Het project wordt in Nijmegen gesteund door diverse maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo heeft een woningbouwstichting woonruimte beschikbaar gesteld en biedt Radboud in’to Languages Kiruba de mogelijkheid om een Engelse taalcursus te volgen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Qader Shafiq q.shafiq@bureauwijland.nl
of Mark Nijland sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl

Ik wil graag bijdragen

Heb jij een goed idee? of een goed initiatief waarvan je ons op de hoogte wilt stellen? Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer informatie over dit onderwerp