Mensenrechtenverdediger

Zar Ali

Shelter CityHaarlemThemaMensenrechtenschendingenLandPakistan

Zar Ali werkt al twee decennia als mensenrechtenverdediger in de Federale Bestuurde Stamgebieden in Pakistan. Hij werkt aan de bevordering en de bescherming van de rechten van de mensen uit de Federale Bestuurde Stamgebieden. Hij is de voorzitter van een organisatie en een consortium. Vanwege het gevaar ontvoerd te worden door de Inter-Services Intelligence (ISI) van Pakistan, moest Zar Ali zijn kantoor sluiten. Als gevolg hiervan begon hij social media te gebruiken om zijn vreedzame strijd voor te zetten en te berichten over mensenrechtenkwesties in de  Federale Bestuurde Stamgebieden. Zar Ali deelt informatie met andere mensenrechtenorganisaties die vervolgens acties ondernemen en rapporteren over mensenrechtenkwesties. Daarnaast schrijft Zar Ali elke twee maanden een rapport over hoe de maatschappelijke ruimte van mensenrechtenverdedigers steeds meer wordt ingeperkt en welke bedreigingen mensenrechtenverdedigers ondervinden.

Over Zar Ali

Mensenrechtenschendingen in de Federaal Bestuurde Stamgebieden

Tot en met de dag van vandaag worden de Federaal Bestuurde Stamgebieden beheerd onder de British Frontier Crime Regulation (FCR) van 1901, die in strijd is met de fundamentele rechten van de stammen.[1] De operatie Zarb-e-Azb, die in juni 2014 is gestart door het Pakistaanse legere resulteert in een grote mate van politiek geweld en gewapend conflict in de Federaal Bestuurde Stamgebieden. In de Federaal Bestuurde Stamgebieden bestaan momenteel 5.3 miljoen binnenlandse ontheemden als het gevolg van de antiterrorisme operaties die sinds 2008 worden uitgevoerd.[2] Staats- en niet-gouvermentele actoren blijven mensenrechtenverdedigers lastig vallen, bedreigen en doden met name in Balochistan, Karachi en de Federaal Bestuurde Stamgebieden.[3]

Bedreigingen

In 2016 werd Zar Ali beschoten door terroristen terwijl hij op weg was naar zijn kantoor. Hij ontsnapte ternauwernood aan de aanval. Aan het begin van 2017 werd Zar Ali ontvoerd door de ISI, naar het hoofdkantoor gebracht en voor enkele uren ondervraagd. Een maand later werd zijn kantoor aangevallen met water door de ISI, hierdoor werden zijn archiefmaterialen, documenten en computers verwoest.

[1] https://www.dawn.com/news/1231728

[2] http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/Waziristan/index.html

[3] https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/