Mensenrechtenverdediger

Vilma

Shelter CityUtrechtThemaKinderrechtenLandColombia

Vilma is de directeur van een organisatie die de rechten van kinderen promoot en verdedigt. De organisatie zet zich voornamelijk in voor de jeugdrechtspraak, kinderen in gewapende conflicten, vredesopbouw, rechten van inheemse meisjes en vrouwen en geweld tegen kinderen. De organisatie werkt vooral in de risicovolle conflictgebieden van het land. Vilma staat bekend om haar kritische houding ten opzichte van het huidige kinderrechtenbeleid in Colombia. Ze leidde de oprichting van een nationaal platform dat zich inzet om de rechten van jongens en meisjes die getroffen zijn door het gewapende conflict in Colombia te promoten en te beschermen.

Over Vilma

Mensenrechtenschendingen in Colombia  

Colombia heeft meer dan 50 jaar geleden onder een gewapend conflict. Er zijn naar schatting 220.000 mensen gedood en 5 miljoen mensen ontheemd. In november 2017 bereikte de Colombiaanse regering een vredesovereenkomst met de guerrillabeweging de FARC. In Colombia blijft de situatie voor maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers echter gevaarlijk. Mensenrechtenverdedigers worden beschuldigd van daden die ze niet hebben gepleegd, gearresteerd zonder een gerechtelijk bevel en ondervinden hinder door het gebruik van valse getuigenissen. Het komt regelmatig voor dat leden van mensenrechtenorganisaties van criminele daden of “terrorisme” worden beschuldigd.

Bedreigingen

De organisatie van Vilma wordt geïntimideerd door het aftappen van mobiele telefoons en computers. Daarnaast worden leden van de organisatie gevolgd. Dit leidt tot situaties van angst en paniek en stigmatisering van de organisatie. Verschillende fondsen zetten hierdoor hun financiële steun aan de organisatie stop, waardoor de toekomst van de organisatie in gevaar is.