Mensenrechtenverdediger

Valentina

Shelter CityDen HaagThemaMensenrechten & vredesopbouwLandRusland

Valentina is een Russische mensenrechtenverdediger en staat aan het hoofd van de organisatie “Women of the Don Region”, opgericht in 1993. De strategische doelen van de organisatie zijn het opzetten van mechanismen die de mensenrechten in de regio kunnen beschermen en vredesopbouw. Daarnaast zet de organisatie zich in voor het versterken van de capaciteiten van mensenrechtenactivisten in Rusland en Oekraïne. Dit doet “Women of the Don Region” door dialoog tussen de verschillende partijen te faciliteren. Ook richt de organisatie zich op kinderrechtenschendingen, met name van kinderen uit sociaal onveilige milieus.

Over Valentina

Mensenrechtenschendingen in Rusland

Op 21 november 2012 heeft de Russische overheid de ‘buitenlandse agentenwet’ ingevoerd. Deze wet houdt in dat groepen en organisaties zich moeten registeren bij het Ministerie van Justitie als ‘buitenlandse agent’ wanneer zij politiek actief zijn en financiering, hoe weinig dan ook, ontvangen vanuit het buitenland. De Russische bevolking interpreteert de term ‘buitenlandse agent’ als ‘spion’ of ‘verrader’. De overheid gebruikt de wet om NGO’s te stigmatiseren en hen het zwijgen op te leggen. Het veranderende werkklimaat  voor NGO’s heeft er toe geleid dat de ruimte waarin mensenrechtenactivisten hun werk kunnen doen ernstig is beperkt. Als gevolg van de wet hebben veel mensenrechtenorganisaties boetes opgelegd gekregen, zijn hun leden opgepakt en zijn de kantoren van sommige organisaties zelfs gesloten.


Bedreigingen

“The Women of the Don Region” is één van de eerste organisaties waar het Russische Ministerie van Justitie onderzoek naar deed in 2013. Sinds het voorjaar van 2014 staat de organisatie op de lijst van ‘buitenlandse agenten’. Naar aanleiding hiervan ervaart organisatie veel beperkingen in haar werkruimte. In 2016 is er in het kader van de ‘buitenlandse agentenwet’ een persoonlijk onderzoek ingesteld naar Valentina. Zij is hiermee de eerste mensenrechtenverdediger in Rusland die is vervolgd onder deze wet. Pas na een jaar, in 2017, is de strafzaak beëindigd.

Gerelateerd nieuws