Mensenrechtenverdediger

Tomy

Shelter CityDen HaagThemaJournalistLandHonduras

Tomy werkt als mensenrechtenverdediger en journalist in Honduras en richt zich op mensenrechtenschendingen. Tomy veroordeelt mensenrechtenschendingen en houdt zich bezig met het verdedigen van vrouwenrechten, de vrijheid van meningsuiting en inheemse rechten. Tomy staat verschillende sociale groepen en bewegingen bij, zoals feministische bewegingen, de inheemse bevolking, boeren en studenten. Ze zet haar journalistieke vaardigheden in om deze groepen te helpen.

 

Journalisten en mensenrechtenverdedigers in Honduras

Journalisten en mensenrechtenverdedigers in Honduras hebben aanhoudend te maken met bedreigingen, aanvallen en moorden. Tussen 2009 en april 2016 zijn er 59 journalisten vermoord. In het merendeel van de gevallen slagen de autoriteiten er niet in om de misdrijven te onderzoeken en de daders te vervolgen, ondanks de wet die door de overheid in 2015 is uitgevaardigd ter bescherming van mensenrechtenverdedigers en journalisten. De overheid maakt ook inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van journalisten. Volgens Human Rights Watch blijven journalisten onvoldoende beschermd en is de overheid weinig bereid om maatregelen te nemen die hun situatie verbeteren.

Over Tomy

Inheemse rechten en vrouwenrechten

Tomy maakte deel uit van een sociale beweging die om rechtvaardigheid vroeg in de moordzaak van een inheemse leider. Tomy hielp deze beweging met de verslaglegging en monitoring van de verschillende activiteiten. Ook stond ze een inheemse mensen groep bij die in protest kwamen tegen de gemeente die was gestart met de bouw van een dam over een lokale rivier. Ze streed voor de landrechten van de mensen en betwistte de willekeurige detenties van boeren en kinderen die bij de zaak betrokken waren. Daarnaast was Tomy ook lid van vrouwenrechtenbewegingen, die voornamelijk waren gericht op het recht op medische abortus.

Als journalist die zich bezig houdt met mensenrechten, wordt ook Tomy bedreigd. Tomy heeft te maken met intimidaties op social media, surveillance of gerechtelijke vervolging. Dit brengt voor Tomy een zware psychologische en fysieke last met zich mee. Omdat ze onafhankelijk en objectief wilt blijven in de manier waarop ze haar werkt doet is het voor haar moeilijk om een vaste baan in de journalistiek te vinden.

“According to the statistics 65 journalists and 11 human rights defenders have been killed since the coup in 2009. These numbers do not include the defenders of land rights and natural resources, neither the environmental activists.”

 

 

 

Foto's