Mensenrechtenverdediger

Tino

Shelter CityAmsterdamThemaLHBTIThemaRechten van sekswerkersLandZambia

Tino heeft de afgelopen vijf jaar bijgehouden welke patronen er zijn bij de schendingen van de rechten van sekswerkers, LHBTI-personen en andere minderheden. Hij deelt zijn bevindingen via verschillende platforms om bewustzijn te creëren en om de stemmen van deze gemarginaliseerde individuen meer geluid te geven. Tino werkt als uitvoerend directeur voor Key Populations Alliance of Zambia, een organisatie werkzaam als de Zambia Sex Workers Alliance. Hij is verantwoordelijk voor het leiden van hun missies, doelen en doelstellingen en vertaalt deze naar plannen en projecten welke de gemeenschap die zij vertegenwoordigen ten goede komen. Tino heeft verschillende nationale onderzoeksprojecten gecoördineerd die de moeilijkheden belichten waar de verschillende subgroepen van de belangrijkste bevolkingsgroepen in Zambia tegenaanlopen.

Over Tino

LHBTI-rechten in Zambia

Het huidige klimaat richting de LHBTI-gemeenschap is vijandelijk. Volgens secties 155 tot en met 157 van het Zambiaanse wetboek van strafrecht is homoseksualiteit strafbaar met een veertienjarige gevangenisstraf. Mensenrechtenverdedigers die vechten tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit worden systematisch monddood gemaakt[1].

Bedreiging en intimidatie

Tino heeft als gevolg van zijn mensenrechtenwerk al met vele bedreigende incidenten te maken gehad.

[1]https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ZMB/INT_CCPR_NGO_ZMB_90_10374_E.pdf

Gerelateerd nieuws