Mensenrechtenverdediger

Sirikan

Shelter CityTilburgThemaAdvocaatLandThailand

Sirikan werkt als mensenrechtenadvocaat in Thailand. Na de staatsgreep in 2014 hebben Sirikan en haar collega’s een advocatenorganisatie opgezet. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen Thaise mensenrechtenverdedigers en mensenrechtenadvocaten. Samen met haar collega’s creëert poogt Sirikan bewustwording te creëren over mensenrechtenschendingen die het gevolg zijn van de oplegging de krijgswet en het militaire bewind in Thailand. De organisatie heeft een 24-uurs telefonisch meldpunt. De informatie die via deze dienst binnenkomt wordt verzameld om vervolgens het publiek en over hun rechtspositie te informeren en adviseren. De organisatie geeft ook gratis juridische ondersteuning en advies aan mensen die geen juridische vertegenwoordiging hebben of in een kwetsbare positie verkeren door de krijgswet en het militaire bewind. Sirikan is de advocaat in high-profile mensenrechtenzaken. Zo vertegenwoordigd Sirikan een groep studenten die zijn gearresteerd nadat zij vredig demonstreerden voor democratie en tegen het militaire bewind. Sinds 2009 heeft Sirikan gewerkt aan de bescherming en promotie van mensenrechten in Thailand bij verschillende organisaties.

 

De positie van (mensenrechten)advocaten in Thailand

De staatsgreep van 2014 heeft Thailand in een spiraal van mensenrechtenschendingen gebracht. De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beperkt en vreedzame openbare bijeenkomsten zijn verboden, wat leidt tot honderden willekeurige arrestaties. Daarnaast berechten militaire rechtbanken herhaaldelijk burgers, voornamelijk politieke dissidenten.

Over Sirikan

Sirikan is belast met vier strafbare feiten die betrekking hebben op de vertegenwoordiging van haar organisatie van de 14 student-activisten die vreedzaam protesteerden. Indien veroordeeld, kan Sirikan vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. Internationale organisaties zoals de International Commission of Jurists en Amnesty International hebben haar zaak naar voren gebracht en vragen de Thaise autoriteiten om alle aanklachten tegen Sirikan laten vallen.