Mensenrechtenverdediger

Placide

Shelter CityNijmegenThemaAdvocaatLandD.R. Congo

De eerste kandidaat die in Shelter City Nijmegen werd opgevangen (in 2015) was Placide uit Democratische Republiek Congo (DRC). Hij is advocaat en ondersteunt mensenrechtenverdedigers in gevaar en beschermt wezen en kinderen geboren als gevolg van seksueel geweld.

 

Het oosten van de DRC is verscheurd door conflicten tussen de Congolese veiligheidsdiensten en een verscheidenheid aan gewapende groepen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden zoals executies, verkrachtingen en gedwongen rekrutering van kindsoldaten. Mensenrechtenverdedigers die hiervan melding maken worden vaak gezien als bedreiging en worden daardoor vaak zelf bedreigd en aangevallen.

 

Foto: Anette Brolenius – www.anettebrolenius.com

 

Over Placide

Placide is verder betrokken bij een project dat bescherming biedt aan weeskinderen en kinderen geboren uit seksueel geweld in Zuid-Kivu. Hier vond in de tientallen jaren van conflict wijdverbreid seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen plaats, dat diepe sporen heeft achtergelaten in de samenleving. De kinderen geboren uit seksueel geweld zijn vaak niet geregistreerd door lokale autoriteiten, niet erkend door hun eigen moeder en buitengesloten door de gemeenschap.

De traumatiserende context waarin hij dagelijks werkt, waarin arrestaties, marteling en ontvoering terugkomende thema’s zijn, vraagt veel van Placide en dit is de reden van zijn deelname aan Shelter City.

Tijdens zijn verblijf in Nijmegen heeft Placide kunnen uitrusten en zijn netwerk uitgebreid. Ook deed Placide mee aan veiligheids- en advocacy-trainingen om zijn werk nog beter uit te kunnen voeren in de DRC. In Nijmegen volgde hij colleges op de universiteit en had hij een druk programma met 15 openbare bijeenkomsten binnen en buiten Nijmegen, waaronder ook tijdens een thema-avond van de Vrouwengroep van Amnesty Nijmegen over vrouwenbesnijdenis en een optreden tijdens het festival Music Meeting.

“Het Shelter City-programma in de stad Nijmegen heeft mij veel waardevolle ervaringen gebracht die mij zullen helpen bij mijn werk als mensenrechtenverdediger in de Democratische Republiek Congo.”

In januari 2016 werd Placide geëerd met de prestigieuze Prix D’Honneur I.R.D. 2015 voor de beste mensenrechtenverdediger van Congo, Burundi en Rwanda.

In een interview met Amnesty Nijmegen zegt Placide:

“Ik heb meer hoop gekregen dat vrede tussen Congo, Rwanda en Burundi mogelijk is. Door meer te leren over de geschiedenis van oorlog en conflict tussen Nederland en Duitsland en hoe deze twee landen nu in vrede naast elkaar bestaan, ben ik ervan overtuigd dat het in ons gebied ook mogelijk is dit te bereiken. Evenementen die mensen van verschillende afkomst bij elkaar brengen, zoals ik hier heb gezien bij de Music Meeting, zullen daaraan bijdragen.

Shelter City gaf me ook de mogelijkheid om in contact te komen met verschillende mensen in Europa, waar ik veel steun aan zal hebben bij het voortzetten van mijn werk om de mensenrechtensituatie in DRC te verbeteren. Daarnaast heb ik de kans gekregen om mijn Engels te verbeteren wat daar verder aan zal bijdragen.

Kortom, mijn ervaringen met Shelter City Nijmegen hebben mij verrijkt en zullen mij helpen bij mijn werk in DRC. Mijn herinneringen aan Nijmegen en alle mensen die ik hier heb ontmoet zijn mij erg dierbaar en zullen mij kracht geven om mijn werk voort te zetten.”

Foto's

Gerelateerd nieuws