Mensenrechtenverdediger

Pedro

Shelter CityHaarlemThemaMensenrechtenverdedigersLandColombia

Pedro is een mensenrechtenverdediger uit Colombia en werkt aan zaken rondom drugsteelt, armoede en ontwikkeling. Hij is de directeur van een NGO die onderzoek doet naar en voorstellen indient voor duurzame plattelandsontwikkeling zoals vrijwillige substitutie en mensenrechten van de gemeenschappen. Pedro heeft meegelopen met de boerenbevolking, de inheemse populatie en de Afrikaanse afstammelingen in de regio die allemaal illegale planten verbouwen en hij veroordeelt de continue mensenrechtenschendingen die door de staat, paramilitaire groeperingen en andere illegale gewapende organisaties in deze landelijke gebieden worden gegenereerd. Pedro werkt daarnaast als columnist voor verschillende nieuwsagentschappen in Colombia.

Over Pedro

Mensenrechtenovertredingen in Colombia

De regering en de FARC bereikten in 2016 een overeenkomst die hun 52-jaar durende conflict tot een eind bracht. De overeenkomst heeft grote symbolische waarde maar Human Rights Watch laat weten dat het rechtssysteem zwak is aangezien de moordenaars van mensenrechtenverdedigers en Inheemse mensen zelden aansprakelijk zijn gesteld [1]. Colombia ziet volgens de VN en de Amerikaanse regering bovendien een hoge toename van cocateelt in 2017 [2]. Internationale wetgeving eist dat een regering de teelt van deze producten voorkomt tenzij ze om medische- of wetenschappelijke redenen worden verbouwd, maar de cocabladproductie is vaak de enige bron van inkomsten voor sommige gemeenschappen. Pogingen om deze landbouw door andere activiteiten te vervangen eindigden meestal zonder resultaat en het huidige zerotolerance-beleid bedreigt de kleinschalige boeren die door de politie en het leger vervolgd worden [3].

[1] https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia

[2] https://www.opensocietyfoundations.org/events/drug-crop-production-poverty-and-development

[3] ibid

Bedreiging en intimidatie

Pedro is vanwege zijn werk al vaak bedreigd. Zijn naam is door paramilitaire groepen in de Guaviare regio op de zwarte lijst geplaatst en in 2009 is hij door groepen guerrillastrijders aangevallen. Vanwege zijn werk wordt hij continu gestigmatiseerd en dit gaat zo ver dat hij huis en haard al twee keer noodgedwongen heeft moeten verlaten. Daarbij komt ook de toename van het aantal moorden op sociale leiders en mensenrechtenverdedigers in de regio’s Cauca, Antioquia en Catatumbo, allemaal gebieden waar Pedro met de plattelandsgemeenschappen werkt.

Gerelateerd nieuws