Mensenrechtenverdediger

Naythan

Shelter CityMaastrichtThemaMensenrechtenverdedigersLandKenia

Naythan zet zich als mensenrechtenverdediger al vijftien jaar lang in voor verschillende mensenrechtenkwesties in Kenia. Naythan is de directeur van een organisatie die zich inzet voor de inheemse- en landrechten van een lokale gemeenschap. Daarnaast is hij lid van een organisatie die zich inzet voor alle mensenrechtenschendingen in Kenia waaronder politiegeweld en buitengerechtelijke executies. Een van zijn laatste projecten heeft betrekking op het verkrijgen van compensaties voor intern ontheemden die als gevolg van het verkiezingsgeweld delen van hun land zijn kwijtgeraakt. Daarnaast staat hij ook de nabestaanden van de slachtoffers van het verkiezingsgeweld bij in het verkrijgen van schadevergoedingen. Daarnaast richt Nathan zich op het corruptieprobleem in Kenia in relatie tot het misbruik van publieke middelen.

 

Mensenrechtenschendingen in Kenia

Kenia kent een lange geschiedenis van haatspraak (hate speech) en aanzetting tot geweld. Het oproepen tot raciale haat dat aanzet tot discriminatie, vijandigheid of geweld wordt door de Keniaanse politici gebruikt als middel om de (politieke) tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen en tegelijkertijd hun eigen politieke macht te vergroten. De haatspraak heeft in Kenia geleid tot vele ontheemden en doden.[2] Daarnaast heeft Kenia te maken met een toename van buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijnen en andere mensenrechtenschendingen die worden uitgevoerd in de naam van de verharde strijd tegen het terrorisme door de Keniaanse autoriteiten.

 

[2] Gedurende de Jaren 90 zijn meer dan 2,000 mensen om het leven gekomen en 500,000 mensen ontheemd geraakt in de Grote Riftvallei

Over Naythan

Bedreigingen

Door zijn werk als mensenrechtenverdediger wordt Nathan bedreigd. Nathan werkt een gebied waar verschillende etnische groeperingen met elkaar in conflict zijn. In deze regio zijn politieke opstanden en stammenvijandigheid frequent. Het onderzoek dat Nathan doet naar de stammenvijandigheid heeft geleid tot terugkerende bedreigingen van leden uit de gemeenschap.

Foto's