Mensenrechtenverdediger

Midhat

Shelter CityNijmegenThemaMensenrechtenverdedigersLandSoedan

Midhat is een mensenrechtenverdediger uit Soedan. Hij werkt als trainer in digitale en fysieke veiligheid en richt zich op de implementatie van vrede- en capaciteitsopbouw voor mensenrechtenverdedigers (op het gebied van mensenrechtendocumentatie en conflictoplossing. Midhat is momenteel werkzaam als projectmanager voor een project dat gericht is op jongeren die streven naar sociale veranderingen door middel van creatieve hulpmiddelen zoals muziek en bioscoop. Hij houdt toezicht op filmvertoningen en faciliteert discussies over onderwerpen zoals identiteit, oorlogsrechten en onderwijs. Bovendien leert hij Mensenrechtenverdedigers hoe ze zich beter kunnen beschermen tegen invasie van hun privacy, hacking en cyberpesten. Hij traint Mensenrechtenverdedigers over het documenteren van vreedzame daden van weerstand en geweld tegen kwetsbare groepen. Midhat heeft ook gewerkt aan een programma waarmee hij een netwerk van jonge mensenrechtenverdedigers uit verschillende Soedanese steden traint over documentatie, monitoring, rapportering, opstellen en schrijven van nieuwsberichten en digitale veiligheid.

Over Midhat

Mensenrechtenschendingen in Soedan  

In Soedan zijn de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering beperkt. Mensenrechtenverdedigers, studenten, politieke activisten en leden van de oppositiepartij lopen onder meer risico op arrestatie, detentie en foltering door de Nationale Intelligentie en Veiligheid Dienst (NISS). [1] De NISS heeft de bevoegdheid om burgers te arresteren en vast te houden zonder enig gerechtelijk onderzoek voor vier en een halve maand. [2] Daarnaast is er strikt toezicht en zijn er bureaucratische beperkingen, waaronder de bemoeienis van NISS-agenten in het werk van organisaties. [3]

Bedreigingen

Sinds 2013 staat Midhat onder grote druk van de NISS. Hij wordt door de NISS onder toezicht gehouden en ze hebben geprobeerd hem ervan te overtuigen informatie op te geven over zijn collega’s. Na een aanval in het kantoor van zijn organisatie is hij meerdere malen opgeroepen om naar het NISS bureau te komen voor verhoor. In 2016 is Midhat voor een jaar gevangen genomen.

[1] https://www.amnesty.org/en/countries/africa/sudan/report-sudan/

[2] https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/sudan

[3] https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan

Gerelateerd nieuws