Mensenrechtenverdediger

Michael

Shelter CityDen HaagThemaLHBTILandKirgistan

Michael is een onafhankelijke activist voor LGBT+ rechten (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender) die zich inzet voor rechten en vrijheden in Kirgistan, een voormalige Sovjet Republiek in centraal Azië. Michael participeert in tal van projecten die gericht zijn op de LGBT+ gemeenschap. Zijn werk omvat het verlenen van advies, preventie van HIV en bescherming van LGBT+ rechten. Als onafhankelijke activist en puttend uit zijn eigen ervaringen verleent Michael tevens advies aan jonge mensen van de LGTB+ gemeenschap over het omgaan met de politie en publieke autoriteiten. Momenteel werkt Michael aan een project om LGTB+ mensen in Bishkek (de hoofdstad) die op zoek zijn naar onderdak en bijstand te helpen.

Over Michael

Voor mensen uit de LGBT+ gemeenschap heerst er een extreem vijandelijk milieu in Kirgistan. De meerderheid van de mensen blijft homoseksualiteit zien als een ziekte die genezen kan worden. Politiegeweld tegen LGBT+ mensen is een grote zorg en loopt uiteen van fysiek, seksueel en psychologisch geweld tot arbitraire detentie. Afpersing onder de dreiging van geweld of het vrijgeven van de seksuele oriëntatie van het slachtoffer tegenover vrienden en familie is ook een veel voorkomende praktijk. Op 26 maart 2014 bracht het nationale parlement van Kirgistan een wetsontwerp uit dat criminele sancties oplegt op het verspreiden van informatie over homoseksualiteit of LGBT+ kwesties. Dit wetsontwerp betekent duidelijk een schending van fundamentele rechten als de vrijheid van meningsuiting en het recht op non-discriminatie. Het wetsontwerp werd gerechtvaardigd  om “de traditionele familie te vrijwaren en te beschermen, evenals de menselijke, morele en historische waarden van de Kirgistaanse samenleving.” Inmiddels is het goedgekeurd in de tweede lezing in het parlement en blijft het een onderwerp van intense controverse, aan de ene kant gesteund door de traditionele mensen binnen de samenleving en aan de andere kant bekritiseerd door lokale mensenrechtengroeperingen en internationale instituties.

 

In oktober 2010 werd Michael gearresteerd en werd hij geslagen door de politie. Omdat hij weigerde de namen vrij te geven van andere mensen van de LGBT+ gemeenschap werd er een strafzaak tegen hem ingesteld en werd hij veroordeeld tot 15 jaar celstraf, waartegen hij in beroep ging. Momenteel verkeert Michael onder constante druk en wordt hij regelmatig geconfronteerd met dreigingen met geweld. Hij is bij de politie en het publiek bekend als homoseksueel en zijn naam en foto werden verspreid in homofobe kranten ten tijde van zijn arrest. Zijn relatie met zijn familie en de kerk waartoe hij behoort zijn ook zeer gespannen. Michael wil met zijn verblijf in Nederland de kans nemen om op adem en op kracht te komen om verder te kunnen gaan met vechten voor mensenrechten in zijn land. Hij wil tevens zijn verhaal vertellen en hierbij zijn Engels verbeteren en zich andere vaardigheden eigen maken die nodig zijn voor zijn werk als mensenrechtenverdediger. Door middel van het delen van informatie over de benarde situatie van de LGBT+ gemeenschap in Kirgistan en elders wenst Michael zowel te inspireren als geïnspireerd te raken door anderen.

Gerelateerd nieuws