Mensenrechtenverdediger

Kiruba

Shelter CityNijmegenThemaAdvocaatLandIndia

Als mensenrechtenadvocaat dient Kiruba zaken in voor slachtoffers van kastendiscriminatie, kastengeweld, seksuele minderheden en andere gemarginaliseerde individuen van wie de mensenrechten zijn geschonden. Ze richt zich voornamelijk op kasten en genderdiscriminatie, discriminatie in academische ruimtes, staatsonderdrukking, de doodstraf, emancipatie van Dalit-vrouwen, inheemse rechten, LHBT-rechten, het bevorderen van achtergestelde groeperingen en de vrijheid van meningsuiting. Kiruba organiseert bijeenkomst, neemt deel aan onderzoeksmissie en geeft workshop waarin ze mensen bewust worden gemaakt van hun rechtspositie. Kiruba is ook een Dalit-vrouwenactivist. Kiruba geeft presentaties over de rechten van Dalits en spreekt ook over Dalit feminisme.

Over Kiruba

Mensenrechtenschendingen in India

In het Indiase kastensysteem worden de Dalits (oftwel de onaanraakbaren) beschouwd als de laagste kaste. Hoewel en verschillende wetten en beleidsmaatregelen bestaan die de rechten van de Dalits behoren te beschermen en bevorderen worden deze niet geïmplementeerd. In de praktijk houdt India zich niet aan de internationale standaarden die bestaan voor de Dalits.[1] Dalits hebben te maken met discriminatie vanuit de gemeenschap en vanuit de overheid en hebben daarom een verminderde toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, eigendom en de arbeidsmarkt. Ook kunnen de Dalits hun godsdienst niet vrij belijden. [2]

 

Training school

Momenteel is Kiruba bezig met het uitwerken van het idee om een training school voor In deze school worden in de toekomst advocaten, waaronder vrouwen die deel uitmaken van achtergestelde gemeenschappen, getraind en krijgen ze een gezamenlijk werkruimte ter beschikking. De school zal daarnaast juridische trainingen geven aan activisten die zich inzetten voor minderheden, Dalits en de LHBTI-gemeenschap.

Bedreigingen

Als Dalit activiste die leeft in een multiculturele, multireligieuze en meertalige samenleving bevindt Kiruba zich op het kruispunt van vele identiteiten. Omdat ze zich zo consistent en moedig inzet tegen het kastenstelsel, racisme en Gender Based Violence heeft Kiruba te maken met seksuele, emotionele en psychische intimidaties. Kiruba heeft een gewelddadige aanval overleefd. Daarnaast staat Kiruba bloot aan vervolging vanwege haar werk, activisme ras, kaste en gender.

“Justice is about an inner sense of humanity, treating every other person with dignity”

 

[1] https://www.hrw.org/news/2007/02/13/india-hidden-apartheid-discrimination-against-dalits

[2] http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/rape-and-murder-of-dalit-woman-highlights-persistence-of-caste-gender-based-violence; https://www.hrw.org/news/2007/02/13/india-hidden-apartheid-discrimination-against-dalits