Mensenrechtenverdediger

Inga

Shelter CityUtrechtThemaJournalistLandKirgizië

Inga is een journalist en mensenrechtenverdediger uit Kigizië. Ze werkt als opleidingsdirecteur voor de School of Peacemaking and Media Technology in Centraal Azië. De organisatie doet onderzoek naar vrijheid van meningsuiting en houdt zich bezig het monitoren van haatzaaien en xenofobie in de media en het weerleggen van deze berichtgeving in de media en op het internet. Daarnaast richten ze zich op het tegenspreken van propaganda voor gewelddadig extremisme en het stimuleren van diversiteit en zij geven mediatraining. De organisatie waar Inga voor werkt is de enige organisatie in Centraal Azië die projecten gericht op xenofobie, extremisme en haatzaaien aanbiedt omdat deze onderwerpen nog erg gevoelig liggen. Bovendien is Inga gestart met het continu toezicht houden op het gebruik van haat in de media wat tot dan toe nog niet werd gedaan in Kirgizië, haar onderzoeksmethodiek baseert zij op internationale ervaring. Inga reageert door middel van stellingen. Ze schrijft ook analytische artikelen, verzorgt workshops voor journalisten en MRV en werkt voor bewustmakingscampagnes in Centraal Azië. Voor Inga aan de slag ging bij de School of Peacemaking and Media Technology in Centraal Azië werkte zij voor War & Peace Reporting als senior redacteur.

Over Inga

Mensenrechtenovertredingen in Kirgizië

De laatste jaren treedt het Kirgizische parlement hardhandig op onder het mom van terrorismebestrijding naar aanleiding van dodelijke aanvallen in het buitenland die door onderzoekers gelinkt worden aan extremisme vanuit Centraal Azië [1]. Sinds 2010 zijn al zeker 358 mensen in het land veroordeeld voor het in bezit hebben van video’s, literatuur en ander materiaal dat zogenaamd onder een brede en vage bepaling vallen. In veel zaken hadden de aanklagers geen bewijs waaruit bleek dat de verdachte van plan zou zijn om op te roepen tot geweld of om het materiaal te verspreiden [2]. Veroordelingen voor het in bezit hebben van extremistisch materiaal in Kirgizië vinden plaats volgens het problematische Artikel 299-2 in het strafwetboek, de meest toegepaste aanklacht tegen terrorisme en mensen die verdacht worden van extremisme [3].

[1] https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/kyrgyzstan

[2] ibid

[3] https://thediplomat.com/2018/09/kyrgyzstans-problematic-extremist-materials-law/

Bedreiging en intimidatie

Sinds 2007 wordt Inga regelmatig bedreigd. Ze ontvangt dreigementen via berichten op haar telefoon en ze is door de autoriteiten op een zwarte lijst geplaatst. Verder hebben grenswachten een pagina uit haar paspoort verscheurd en wordt er altijd naar haar reisdoel gevraagd. Ze is ook vastgehouden op de grens en wordt regelmatig ondervraagd. In november 2018 was Inga betrokken bij een auto-ongeluk onder verdachte omstandigheden dat gelabeld is als aanslag op haar leven vanwege haar mensenrechtenwerk.

Gerelateerd nieuws