Mensenrechtenverdediger

Francis

Shelter CityGroningenThemaSociale RechtvaardigheidLandKenia

Francis is een grassroots activist voor sociale rechtvaardigheid uit Kenia. Zijn laatste project richt zich op het onderzoeken en documenteren van situaties waarin de politie geweld heeft gebruikt of waarin buitenrechtelijke executies zijn gepleegd tijdens of na de presidentiële verkiezingen in 2017. Francis houdt zich in dit project voornamelijk bezig met het documenteren van politiegeweld in de informele nederzettingen of sloppenwijken in Nairobi. Daarnaast werkt Francis samen met Peace Brigades International Kenya aan de Women Human Rights Defenders (WHRDs) Toolkit. Deze toolkit geeft tips aan vrouwelijke grassroots mensenrechtenverdedigers voor uitdadingen waar zij in hun werk mee te maken hebben.

Over Francis

Mensenrechtenschendingen in Kenia

Kenia komt net uit een bewogen verkiezingsproces. Zowel in augustus als in oktober 2017 zijn de verkiezingen gekenmerkt door schendingen van de mensenrechten. Tijdens en na de verkiezingen van 8 augustus gebruikten de Keniaanse politie en veiligheidsdiensten buitensporig geweld tegen tegenstanders van het regime, voornamelijk tegen de leden van de oppositie. Het huidige regime heeft een klimaat gecreëerd waarin het voor het maatschappelijk middenveld lastig is om hun werk te doen. De overheid trad op tegen organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten, zoals de Kenya Human Rights Commission. Met name NGO’s die misstanden van veiligheidsdiensten aan de kaak stellen opereren in een vijandige context en krijgen te maken met restricties. Autoriteiten dreigen bijvoorbeeld deze NGO’s te sluiten.

Bedreigingen

Als grassroots level activist beschikt Francis over belangrijke informatie, die hij deelt met een aantal (internationale) organisaties. Hij legde meerdere gevallen vast van buitenwettelijke moorden gepleegd door de politie. De Keniaanse overheid blijft maatregelen nemen tegen activisten. Francis ontvangt constant bedreigingen, zoals: doodsbedreigingen, chantage, illegale arrestaties en andere vormen van intimidatie.