Mensenrechtenverdediger

Diana

Shelter CityMiddelburgThemaLHBTILandZimbabwe

Diana is een mensenrechtenverdediger uit Zimbabwe met expertise op het gebied van HIV, LHBTI-rechten en rechten van mensen werkzaam in de seksindustrie. Ze is een sleutelfiguur in de LHBTI-beweging in Zimbabwe. Daarnaast heeft ze veel ervaring met advocacy. Diana richt zich momenteel als trainer op het ontwikkelen en versterken van de capaciteit van LHBTI personen, drugsverslaafden en mensen werkzaam in de seksindustrie in Zuidelijk Afrika. Het doel is om beleidsmakers te betrekken bij het onderwerp, advocacy op lokaal niveau te versterken en zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten.

Over Diana

Mensenrechtenschendingen in Zimbabwe

Zimbabwe staat bekend als één van de minst LHBTI-vriendelijke landen ter wereld.[1] Een wetsherziening van 2006 stelt dat daden die “door een redelijk persoon beschouwd worden als een onfatsoenlijke daad” bestempeld worden als een illegale daad van sodomie.[2]Mensenrechtenverdedigers die strijden voor de rechten van LHBTI’ers hebben te maken met discriminatie, uitsluiting, geweld, of arrestatie. In januari 2018 liet de nieuwe president van Zimbabwe weten dat hij het niet als zijn taak ziet om te werken aan verbetering van LHBTI- rechten in zijn land.[3]

Bedreigingen

Als openlijke lesbische vrouw in Zimbabwe heeft Diana constant te maken met stigmatisering en discriminatie van de maatschappij. Diana werkt al jaren zonder enige rust te nemen in een voor LHBTI personen vijandige context.

[1] https://www.voanews.com/a/zimbabwe-gay-rights-lgbt/3673999.html

[2] https://www.loc.gov/law/help/criminal-laws-on-homosexuality/homosexuality-laws-in-african-nations.pdf

[3] http://www.pinknews.co.uk/2018/01/25/zimbabwes-new-president-its-not-my-duty-to-press-for-change-on-lgbt-issues/

Gerelateerd nieuws