Mensenrechtenverdediger

Benafsha

Shelter CityDen HaagLandAfghanistan

Sinds vijf jaar is Benafsha de provinciale manager van twee programma’s die gericht zijn op de verdediging van de rechten van Afghaanse meisjes en vrouwen. Beide programma’s zijn onderdeel van een maatschappelijke grassroots organisatie toegewijd aan de verzekering en bescherming van de rechten van Afghaanse meisjes en vrouwen. Benafsha is advocaat en houdt toezicht op alle juridische- en mediation zaken voor cliënten in Kabul. Ze heeft tevens de leiding over een opvanghuis voor Afghaanse vrouwen. Hier helpt zij gemiddeld zo’n 70 vrouwen en meisjes wiens leven op het spel staat. Het opvanghuis voorziet hen van juridische hulp, advies en hulp bij de ontwikkeling van overige vaardigheden zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid, levensvaardigheden, Islamitisch onderwijs en taallessen. Benafsha heeft met haar werkzaamheden bekendheid opgedaan bij de nationale en internationale media.

Over Benafsha

In 2015 ging Afghanistan een nieuwe periode van onzekerheid in na controversiële presidentiële verkiezingen die resulteerden in Ashraf Ghani als verkozen president. Mensenrechtenschendingen zoals foltering van gedetineerden, geweld tegen vrouwen en aanvallen op journalisten vormen een ernstig probleem. De Taliban en andere rebellengroepen vallen burgers aan zonder dat daar enige consequenties aan verbonden zijn. Internationale militaire steun, donorhulp en media aandacht zijn de afgelopen jaren afgenomen, wat kan leiden tot verdere verslechtering van de mensenrechten situatie. Dit zou bijzonder gevaarlijke implicaties kunnen hebben voor de rechten van meisjes en vrouwen. Ondanks de Afghaanse ‘Law on Elimination of Violence Against Women’ (EVAW) die er sinds 2009 is, constateert Human Rights Watch dat dit slecht wordt nageleefd. Kinderhuwelijken zijn nog steeds gebruikelijk, wat resulteert in een stijging van ziekte- en sterftecijfers tijdens de bevalling voor veel jonge vrouwen in Afghanistan.

Als provinciale manager is Benafsha betrokken geweest bij veel uitdagende en gevaarlijke zaken. De stress die komt met haar werk begint steeds moeilijker te verdragen te worden, en een verblijf in Nederland zal Benafsha in staat stellen op kracht te komen en haar internationale netwerk uit te breiden. Daarnaast zal haar verblijf in Nederland haar de kans geven om (onder andere) veiligheidstrainingen te volgen, wat haar kennis zal bieden die zij, samen met haar organisatie, nodig heeft om zowel cliënten als henzelf te kunnen beschermen.

 

 

Gerelateerd nieuws