Mensenrechtenverdediger

Alexéy

Shelter CityGroningenThemaLHBTILandRusland

Alexéy heeft als mensenrechtenverdediger aan meerdere projecten gewerkt die betrekking hebben op LHBT-rechten in Rusland. Alexéy werkt als vrijwilliger een LHBTI-groep die zich sterk maakt voor de universele erkenning van menselijke waardigheid en gelijke rechten voor iedereen ongeacht ongeacht seksuele oriëntatie of gender. Hij biedt psychologische hulp aan leden uit de LHBT-gemeenschap en hun familieleden, organiseert evenementen en vertaald teksten voor de groep. Daarnaast is Alexéy betrokken geweest bij een project dat richt zich op religieuze LHBTI’ers in Rusland. Als nieuwsredacteur schreef Alexéy over de positieve ontwikkelingen in de houding van kerken ten opzichte van religieuze LHBTI’ers voor het Russische publiek. Daarnaast heeft hij zich tijdens verschillende publieke evenementen ingezet voor LHBTI-rechten. In 2015 werd Alexéy samen met zijn moeder gefilmd voor een documentaire. De documentaire vertelt het verhaal van de ouders van LHBT-kinderen die in landen leven waar strenge anti-homowetgeving en anti-homosentiment bestaat.

Over Alexéy

Mensenrechtenschendingen in Rusland

De Russische antihomowet trad op 30 juni 2013 in werking.  De wet verbiedt ‘propaganda van niet traditionele seksualiteit’. Deze vage bepaling vat lesbische, homoseksuele en biseksuele relaties op als niet traditioneel.[1] Dit impliceert dat de identiteiten en relaties van LHBTI’ers pervers en onnatuurlijk zijn. Rusland gebruikt de wet als een middel om pro-LHBT evenementen even LHBTI’ers en hun medestanders te intimideren.[2] De antihomowet wordt door mensenrechtenactivisten beschouwd als een manier om de vrijheden van de Russische burgers nog verder in te perken.[3]

 

Bedreigingen

Vanwege zijn werkzaamheden als mensenrechtenverdediger die zich inzet voor LHBTI-rechten is Alexéy meerdere malen bedreigd. In een land met een sterk antihomo sentiment en strenge antihomowet wordt Alexéy gediscrimineerd. Ook is hij opgepakt tijdens een publiek pro-LHBTI evenement. Publieke pro-LHBT evenement zijn nu door de Russische autoriteiten. Terwijl de situatie voor LHBTI’ers in Rusland verslechterd heeft Alexéy steeds sterker het gevoel dat hij steeds minder in de staat is om de situatie in Rusland te veranderen.

[1] https://www.hrw.org/news/2014/06/29/russia-anti-lgbt-law-tool-discrimination

[2] https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/russia#e81181

[3] http://blog.amnestyusa.org/europe/russia-defending-lgbt-rights-is-not-propaganda/