Mensenrechtenverdediger

Alassane

Shelter CityDen HaagThemaLHBTILandMali

Alassane is een jonge mensenrechtenverdediger die zich inzet voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap in Mali. Hij werkt als een nationale coördinator bij een LHBTI-rechtenorganisatie in Mali. Deze organisatie maakt zit sterk voor de bevordering en de verdediging van de rechten van LHBTI’ers. De organisatie streeft ernaar om een land te creëren waarin alle Malinezen worden geaccepteerd en gerespecteerd, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit of serologische status. Alassane is verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van de organisaties. Deze activiteiten variëren van het geven van trainingen over mensenrechten, veiligheid en leiderschap, tot aan het bewustmaken en ondersteunen van LHBTI’ers, van wie de rechten zijn geschonden. Daarnaast zet hij zich ook in tegen aids.

Over Alassane

Mensenrechtenschendingen in Mali

LHBTI’ers hebben in Mali te maken met unieke juridische en sociale uitdagingen. Sinds januari 2017, is de situatie door de opkomst van LCHM (Fighting Against Homosexuality in Mali) achteruitgegaan. De LCHM-groep ruit de bevolking tegen LHBTI’ers op en verkondigt dat homoseksualiteit de oorzaak is van alle problemen in het land. In de afgelopen maanden is er een toename in de gevallen van vernedering, verbale en fysieke agressie tegen leden uit de LHBTI gemeenschap. Daarnaast verstoten families vaker hun LHBTI-kinderen. Tot dusver heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie zich afzijdig gehouden en geen bescherming geboden aan leden uit de LHBTI-gemeenschap. Er bestaat geen wettelijk kader om de LHBTI’ers te beschermen en de druk vanuit de samenleving blijft groeien.

Bedreigingen

Doordat er in de afgelopen maanden een stijging is waar te nemen in schendingen van rechten van LHBTI’ers, zijn de gevoelens van angst en paniek onder de leden van LHBTI-gemeenschap toegenomen. Terwijl de situatie voor LHBTI’ers verslechtert, voelt Alassane zich steeds minder in staat om de situatie te veranderen. Hij werkt dagelijks onder grote druk.

Gerelateerd nieuws