Mensenrechtenverdediger

Akram

Shelter CityMiddelburgThemaMensenrechtenadvocaatLandIndia

Akram is een advocaat en mensenrechtenverdediger uit India en werkt met name aan zaken rondom buitengerechtelijke executies en openbare lynchpartijen in de Uttar Pradesh regio. Hij heeft in 2013 ten tijde van de rellen de Afkar India Foundation opgericht waarmee hij zich actief inzet voor hulpverlening en de rehabilitatie van de slachtoffers die toen zijn gevallen. De missie van de Afkar India Foundation is om de stem van gemarginaliseerde groepen meer kracht te geven tegen sociaal onrecht en ongelijkheid. Hij organiseert en steunt hen bij het opeisen van hun rechten als burger en hun constitutionele rechten. Als onderdeel van zijn werk is Akram actief aanwezig op conferenties en bij workshops in India. Daarnaast biedt hij ook rechtshulp aan families die getroffen zijn door lokaal geweld en misdaden van de staat. Akram wil graag een ‘Archive against Humanity’ samenstellen waarvoor hij politieverslagen en mediaberichten verzamelt om zo een uitgebreid manuscript te maken over de sociale- en economische aard van het geweld in Uttar Pradesh.

 

Over Akram

Mensenrechtenschendingen in India

In India worden draconische wetten ingezet tegen opruiing en onder het mom counterterrorisme om vrijheid van meningsuiting in te perken. Daarbij is het de Indiase regering nog niet gelukt om massaal geweld tegen de Dalit bevolking, moslims en in het bijzonder tegen critici van het overheidsbeleid, te voorkomen of om er geloofwaardig onderzoek naar te doen [1].  Vier mensenrechtendeskundigen hebben in januari 2019 alarm geslagen vanwege beweringen met betrekking tot ten minste 59 buitenrechtelijke executies door de politie van Uttar Pradesh [2]. Familieleden van de slachtoffers en mensenrechtenverdedigers die aan deze zaken werken worden lastiggevallen, worden door de politie met de dood bedreigd en worden voor het gerecht gedaagd waarbij ze valselijk worden beschuldigd als doorzichtige poging om hen te intimideren [3].

[1] https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/india

[2] https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24066&LangID=E

[3] ibid

Bedreiging en intimidatie

Omdat hij buiten Delhi opereert loopt Akram een veel groter risico op vervolging. Hij heeft al talloze bedreigingen ontvangen van politieagenten als reactie op het bij de rechtbank indienen van aanklachten tegen gewetenloze agenten en wordt regelmatig door anderen lastiggevallen. Sinds de nieuwe regering in 2017 is verkozen is de situatie verslechterd, hij staat nu onder continue surveillance, hij ontvangt hij dreigtelefoontjes en heeft te maken met fysieke intimidatie.

Gerelateerd nieuws