Mensenrechtenverdediger

Adil

Shelter CityDen HaagThemaMensenrechtenadvocaatLandColombia

Adil is een mensenrechtenadvocaat uit Colombia die zich bezighoudt met landteruggaveprocessen en de vervolging van (para)militairen in de noordelijke Bolivar regio. Hij vertegenwoordigt slachtoffers van het gewapend conflict rondom eerherstel en landteruggavezaken en werkt voor de organisatie Justicia y Derecho. Hij vertegenwoordigt voornamelijk ontheemden, inheemse bevolkingsgroepen en boerengemeenschappen. Naast zijn werk voor Justicia y Derecho, tezamen met een groep andere advocaten, is Adil een rechtszaak gestart tegen de overheid vanwege mensen- en milieurechtenschendingen als gevolg van de uitroeiing van illegale gewassen. Adil is in continu overleg met maatschappelijke organisaties, ambassades, civiele autoriteiten en justitiële actoren welke de relatie tussen het bedrijfsleven, de politiek en paramilitaire groeperingen veroordelen vanwege hun continue mensenrechtenschendingen in de verschillende departementen van het land.

In de media

Mensenrechtenschendingen in Colombia

In 2016 kwamen de Colombiaanse overheid en de FARC tot een overeenkomst die het 52-jarige gewapende conflict eindigde. Ondanks deze overeenkomst lopen burgers nog steeds het risico slachtoffer te worden van ongehoorde mensenrechtenschendingen door guerrilla’s van het bestaande Nationaal Bevrijdingsleger en paramilitaire groeperingen.[1] Terwijl er vooruitgang wordt geboekt met de Land Restitution Unit opgezet in het FARC-Santos akkoord waardoor inmiddels 300.000 hectare gestolen land is teruggegeven, het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (IACHR) verklaart dat strafrechtelijke vervolging van degene die verantwoordelijk zijn achterblijft.[2]

Bedreiging en intimidatie

Vanwege zijn werk is Adil als militair doelwit verklaard en staat hij op de zwarte lijst van San Onofre, zijn geboorteplaats in het noorden van Colombia. In 2007 werd er in Cartagena een aanslag op hem gepleegd. Hij was toen bezig met de strafrechtelijke vervolging van leden van de regering vanwege politieke onderdrukking, laster en moordpogingen. Hij ontvangt staatsbeveiliging middels een auto en persoonsbeschermers, maar mag hier alleen aanspraak op maken in zijn geboorteplaats. Echter, zijn werk vereist dat hij regelmatig moet reizen waarbij hij niet de benodigde beveiliging krijgt.

[1] https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia

[2] https://reliefweb.int/report/colombia/iachr-condemns-attack-committee-colombia-s-land-restitution-unit

Gerelateerd nieuws