‘Defense of the Defenders’ Conferentie Brussel

Op 30 Maart ging mensenrechtenverdedigster Wanjiku naar Brussel in gezelschap van Alexia Falisse van Justice & Peace, en Noortje van Velthoven stagiaire van het Shelter City project in Utrecht. Het leek een interessante dag te worden aan de hand van de afspraken die voor deze dag waren gepland.

In de ochtend was er een afspraak geregeld met MEP Ignacio Corrao bij het Europees Parlement. Ignacio Corrao was de rapporteur van een rapport van het Europees Parlement over de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor mensenrechten misstanden in Derdewereldlanden. Ignacio Corrao zou van waarde kunnen zijn voor Wanjiku’s casus met betrekking tot de bedrijven in Kenia die ‘natural resources’ exploiteren van inheemse gebieden. Zo stelde hij belangrijke vragen aan Wanjiku: ‘’Wie leidt het kappen van de bomen en wie doet de zaken?’’. En daarnaast: ‘’Is er een internationaal verband zichtbaar, een verband met een Europese instelling?’’. Dit waren vragen die voor Wanjiku lastig waren omdat het illegale bedrijven zijn waar ze mee te maken heeft. Echter weet Wanjiku wel dat het kappen van bomen wordt geaccepteerd door ‘Kenya Forest Service’. Ignaccio Corrao adviseerde Wanjiku hier meer onderzoek naar te doen, want zonder deze informatie is het voor Ignacco Corrao lastig om op internationaal niveau van bijdrage te kunnen zijn voor haar. Daarnaast adviseerde hij om de rol van UNESCO te gaan onderzoeken. Kortom, het was een gesprek dat Wanjiku meer inzicht gaf op waar ze zich op moet gaan focussen om haar casus sterker te kunnen maken.

In de middag was Wanjiku uitgenodigd door ProtectDefender, een fonds van de Europese Unie dat mensenrechtenverdedigers ondersteunt, voor een conferentie in Brussel over ‘how to improve the protection of threatened lawyers worldwide and the practical tools from the EU Human Rights Defenders mechanism’. De conferentie was verdeeld in twee sessies over de initiatieven op EU-niveau om bedreigde advocaten wereldwijd te ondersteunen en over het nieuwe online platform en andere praktische instrumenten voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers / advocaten. De tweede sessie was voor Wanjiku erg interessant omdat het inzicht gaf op hoe Protect Defenders op internationale schaal opereert en wat deze organisatie van waarde zou kunnen zijn voor het werk dat Wanjiku verricht in Kenia.

Naast het bijwonen van de conferentie was Wanjiku ook gevraagd een speech te geven over haar werk als mensenrechtenverdedigster. Zo focuste ze zich tijdens haar speech op haar werkervaring als advocaat en eindigde ze haar verhaal met het vertellen van haar ervaringen in Nederland. Zo gaf ze aan dat ze in de eerste periode bang was en niet gewend was aan het vrij kunnen bewegen in een stad. Ze zei:‘’Op een gegeven moment dacht ik dat ik achtervolgd werd, maar het was mijn eigen schaduw’’. Na een tijdje vertelde ze dat ze gewend raakte aan de nieuwe leefomgeving en is ze van mening dat het Shelter City programma tot nu toe een goede impact op haar heeft gehad: ‘’Het Shelter City programma geeft mij rust en de mogelijkheid om na te kunnen denken’’.

Kortom, het bezoek aan Brussel was geslaagd. Naast onze afspraken hebben we gelukkig ook nog van de stad en het lekkere weer kunnen genieten!

Ik wil graag bijdragen

Heb jij een goed idee? of een goed initiatief waarvan je ons op de hoogte wilt stellen? Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer informatie over dit onderwerp